دست خط
تعداد رای :1
دست خط
تعداد رای :1
دست خط
تعداد رای :1
دست خط
تعداد رای :1
دست خط
تعداد رای :1
دست خط
تعداد رای :0
دست خط
تعداد رای :0
دست خط
تعداد رای :0
دست خط
تعداد رای :0
دست خط
تعداد رای :0
دست خط
تعداد رای :0
دست خط
تعداد رای :0
دست خط
تعداد رای :0
دست خط
تعداد رای :0
دست خط
تعداد رای :0
دست خط
تعداد رای :0
دست خط
تعداد رای :0
دست خط
تعداد رای :0

تمام حقوق به نام وب سایت استاد تاج اصفهانی محفوظ است

آتش دل    خواننده استاد تاج اصفهانی    شعر و آهنگ استاد صدرسالک    دستگاه ابوعطا