استاد تاج اصفهانی
آواز مخالف و زابل در دستگاه سه گاه به همراه نی استاد حسن کسایی
TajEsfahaniCom1.mp3  فرمت:.mp3  اندازه:20.57 MB ØªØ¹Ø¯Ø§Ø¯ دریافت : 3190 Ø¨Ø§Ø± 
استاد تاج اصفهانی
آواز در دستگاه ماهور به همراه ارکستر رادیو اصفهان
TajEsfahaniCom2.mp3  فرمت:.mp3  اندازه:29.52 MB ØªØ¹Ø¯Ø§Ø¯ دریافت : 541 Ø¨Ø§Ø± 
استاد تاج اصفهانی
آواز در دستگاه نوا با نی استاد حسن کسایی
TajEsfahaniCom3.mp3  فرمت:.mp3  اندازه:27.61 MB ØªØ¹Ø¯Ø§Ø¯ دریافت : 502 Ø¨Ø§Ø± 
استاد تاج اصفهانی
آواز در دستگاه نوا با نی استاد حسن کسایی
TajEsfahaniCom4.mp3  فرمت:.mp3  اندازه:26.98 MB ØªØ¹Ø¯Ø§Ø¯ دریافت : 556 Ø¨Ø§Ø± 
استاد تاج اصفهانی
اذان از صفحات سودوا به سال 1317
azan.mp3  فرمت:.mp3  اندازه:3.12 MB ØªØ¹Ø¯Ø§Ø¯ دریافت : 345 Ø¨Ø§Ø± 
استاد تاج اصفهانی
مناجات در گوشه حجاز از صفحات سودوا به سال 1317
monajat-hejaz.mp3  فرمت:.mp3  اندازه:3.19 MB ØªØ¹Ø¯Ø§Ø¯ دریافت : 398 Ø¨Ø§Ø± 

تمام حقوق به نام وب سایت استاد تاج اصفهانی محفوظ است

آتش دل    خواننده استاد تاج اصفهانی    شعر و آهنگ استاد صدرسالک    دستگاه ابوعطا